Wioleta Zimnoch

J. angielski
Wioleta Zimnoch

Magister Pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, Uniwersytet w Białymstoku
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
The European Language Certificates (telc English)
First Certificate in English (FCE)
Nauczyciel kontraktowy

Sieci społecznościowe