Marcin Adamski

Nauczyciel Wychowania Fizycznego i Piłki Nożnej, Sędzia Asystent Szczebla Centralnego Piłki Nożnej, Wychowawca klasy VI A
Marcin Adamski

Olsztyńska Szkoła Wyższa –Studia Podyplomowe, Kierunek: Oligofrenopedagogika
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – uzupełniające magisterskie
Kierunek studiów: wychowanie fizyczne,
Specjalność: nauczyciel

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu – licencjat
Kierunek studiów: wychowanie fizyczne,
Specjalność: nauczyciel

Sieci społecznościowe