Elżbieta Lagiera

Prezes CWRiE Sp z o.o., Wicedyrektor szkoły, Nauczyciel matematyki i informatyki
Elżbieta Lagiera

Magister matematyki, Uniwersytet w Białymstoku wydział Matematyczno-Fizyczny na kierunku matematyka.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Egzaminator ECDL core.
Egzaminator sprawdzianu szóstoklasisty.
Certificate of VCC Examiner in Using office software.
Certificate of VCC Examiner in Using computer and the internet.
Certificate of VCC Examiner on the VCC e-learning platform.
Nauczyciel dyplomowany – staż 17 lat.

Sieci społecznościowe