Joanna Bielawska

Nauczyciel wspomagający w klasach "0" i I a, taniec, rytmika, język migowy, przygotowanie do testu kompetencji po klasie III
Joanna Bielawska

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunkach pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Od wielu lat jest związana
z tańcem. Aby zdobyć kwalifikacje nauczyciela i instruktora tańca ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Formy Gimnastyczno – Taneczne z Rytmiką.

Sieci społecznościowe