Barbara Puczyńska

Religia prawosławna
Barbara Puczyńska

Absolwentka Filologii Wschodniosłowiańskiej w zakresie filologii rosyjskiej, Studia Podyplomowe z Teologii Prawosławnej oraz Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz z zakresu bibliotekoznawstwa, nauczyciel mianowany.

Sieci społecznościowe