Agnieszka Iłendo-Milewska

Dyrektor szkoły, Psycholog, Socjoterapeuta, Wychowawca klasy VI A
Agnieszka Iłendo-Milewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii

Nauczyciel dyplomowany, 20 lat stażu

Sieci społecznościowe