Agnieszka Grabowska

Logopeda
Agnieszka Grabowska

Nauczyciel dyplomowany 18 lat stażu w zawodzie nauczyciela

1993 – 1998 – Studia na Wydziale Pedagogicznym i Psychologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek pedagogika opiekuńczo wychowawcza.

1998 – Dyplom magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.

1998 – 2000 – Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Terapeutycznej na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

2000 – 2002 – Studia Podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II – go stopnia w Białymstoku – uzyskanie tytułu zawodowego, muzyk instrumentalista o specjalizacji w zakresie gry na skrzypcach.

Sieci społecznościowe