Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezji Agnieszki Frączek”

W dniu 21.05.2018r. w auli Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezji Agnieszki Frączek”.

Organizatorami Konkursu byli:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– Urząd Miejski w Białymstoku
– Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
– Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wojewódzki Konkurs Recytatorski został objęty:
– Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
– Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Tadeusza Truskolaskiego
– Medialnym Patronatem Kuriera Porannego

W komisji konkursowej zasiadli:
– Agnieszka Frączek – gość honorowy  – poetka, pisarka dziecięca
– Katarzyna Kłoczo-Arent – Kierowniczka Referatu Dziedzictwa Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
– Dorota Głębocka – reprezentująca Departament Edukacji z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
– Eligiusz Buczyński –  Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych z Książnicy Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
– Małgorzata LechDoradca Metodyczny Edukacji Wczesnoszkolnej z  Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
– Elżbieta Lagiera – Prezes Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji oraz Wicedyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi

Za przygotowanie i organizację konkursu była odpowiedzialna mgr Barbara Radomyska.

Głównym założeniem organizatorów niniejszego konkursu było zwrócenie uwagi najmłodszych na twórczość polskiej poetki Agnieszki Frączek.

NAGRODY KONKURSOWE ZOSTAŁY UFUNDOWANE PRZEZ:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– Urząd Miejski w Białymstoku
– Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
– Prywatną Szkołę Podstawową Informatyczno-Językową z Oddziałami Dwujęzycznymi

Cele konkursu recytatorskiego:
– Kształtowanie zainteresowań twórczością literacką dzieci.
– Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.
– Prezentowanie talentów recytatorskich.

Kategoria konkursowa to recytacja poezji Agnieszki Frączek – skierowana do dzieci uczęszczających do klas I – III szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

Konkurs adresowany był  do dzieci:

  • w wieku od 7 do 10 lat (klasy I-III) uczęszczających do szkół podstawowych z województwa podlaskiego– maksymalna liczba uczniów z jednej klasy to 2 osoby.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Poezja Agnieszki Frączek”

KLASY  I

I miejsce –  Aleksandra Grynczel – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach
II miejsce – Zofia Kozłowska – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
III miejsce – Kacper Antoni Ogryzko – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
Wyróżnienie – Natalia Czyż – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach
Wyróżnienie – Agnieszka Kunicka – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
Wyróżnienie – Hubert Roszkowski – Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Laureat – Malwina Lange – Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku
Laureat – Aleksandra Małolepsza – Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku

KLASY  II

I miejsce –  Kinga Gawryluk – Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku
II miejsce – Krzysztof Stanisławczyk – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
III miejsce – Julia Nitkiewicz  – Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Wyróżnienie – Hanna Kordielewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim
Wyróżnienie – Franciszek Tokarzewski – Prywatna Szkoła Podstawowa  nr 1  w Białymstoku
Wyróżnienie – Olga Pietryszyk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim
Laureat – Luiza Barszczewska – Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku
Laureat – Lena Iwanowicz – Szkoła Podstawowa nr 37 w Białymstoku

KLASY  III

I miejsce –  Franciszek Dombek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
II miejsce – Krzysztof Łotowski – Prywatna Szkoła Podstawowa  nr 1  w Białymstoku
III miejsce – Livia Sopek  – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
Wyróżnienie – Władysław Pańkowski  – Prywatna Szkoła Podstawowa  nr 1  w Białymstoku
Wyróżnienie – Oliwia Rzepko – Szkoła Podstawowa w Narwi
Wyróżnienie – Szymon Mieczkowski – Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku
Laureat – Aleksander Kłosowski – Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku
Laureat – Zofia Borawska – Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, oraz nagrody książkowe, które wręczyła dzieciom Agnieszka Frączek. Podziękowania za solidną pracę  otrzymało również jury. Nagrodzeni zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na kolejna edycję Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, która odbędzie się  w roku szkolnym 2018/2019.

Skomentuj

Twój email nie będzie opublikowany