Zajęcia edukacyjne w „Ogniku”

Nadchodzą wakacje, najwyższa pora przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpiecznych zachowań, dlatego wszyscy uczniowie klas 0 – III odbędą w czerwcu bardzo ciekawe zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku.
Główne cele zajęć to: edukacja dzieci i młodzieży z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej, wzrost świadomości społecznej i poprawa bezpieczeństwa pożarowego, uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, zapoznanie z podstawami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, poznanie specyfiki służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Skomentuj

Twój email nie będzie opublikowany